Bodyswingin perusperiaate koostuu vartalon kierroista, vartalon vapautuksesta, ranne- ja kyynärkulmien, sekä suorien käsien ja mailan oikea- aikaisesta vapauttamisesta osumaan. Vartalo, hartiat ja kädet viritetään oikeanlaisella kierrolla taaksevientiin, ja koko paketti laukaistaan eli vapautetaan osumaan oikeasuuntaisesti ja oikea-aikaisesti.

Bodyswingissä lyönti saadaan vakaammaksi, tehokkaammaksi ja toistettavammaksi, koska lyönnin voimantuotto lähtee pääosin vartalosta, maila vapautetaan osumaan ja käsivarret pysyvät vakiona ja ranteet vakaina. Näin pallon lentolait toimivat optimaalisemmin kaikilla mailoilla ja lyöntien onnistumisprosentti kasvaa. Tulee useammin puhtaampia osumia, lyönnit pitenevät ja ne ovat tarkempia. Bodyswingillä minimoituu virheet ja ei tarvitse enää lyödä käsillä! Saa puhtaampia osumia, lyönnit pitenevät ja ne ovat tarkempia! Lyönnit lähtevät kuin itsestään! Myös ammattilaisten tekniikka on Bodyswing.

Koska Bodyswing on kehon liikeketjuun perustuva kokonaisuus, se vaatii onnistuakseen kehon eri osien ja asentojen saumattoman yhteistyön ja oikean rytmin. Tarvitaan siis oikeanlaista täsmäharjoittelua, jotta Bodyswing saadaan haltuun.

Pitää harjoitella sellaisella metodilla, joka keskittyy kokonaisuuden rakentamiseen ja jossa asiat opitaan oikeassa järjestyksessä: pienestä isoon ja hitaasta nopeaan. Lihasmuistin muuttaminen vaatii paljon keskittyneesti ja teknisesti oikein tehtyjä toistoja, jotta uusi tapa voisi jäädä pysyvästi lihasmuistiin. 

Bodyswing-opetusmetodin harjoitteet ovat selkeitä ja niissä kerrotaan, mihin kullakin harjoitteella pyritään. Ei keskitytä nippeliasioihin, vaan tekniikan oppimisen kannalta oleellisimpiin kohtiin. Lisäksi huomioidaan myös poisoppiminen, etenkin käsiswingistä.

Bodyswing-valmennus tuo taattuja tuloksia. Askel askeleelta ja kohta kohdalta kohti parempaa kokonaisuutta – kohti vakaampaa ja tehokkaampaa Bodyswingiä!


KÄSISWINGISTÄ BODYSWINGIIN! 

Video: Bodyswing kiteytys: https://www.bodyswing.fi/post/mitä-bodyswing-on-katso-video

Video: Mitä tarkoitetaan käsilyönnillä, miten se eroaa bodyswingistä: https://www.bodyswing.fi/post/bodyswingin-ja-käsiswingin-erot

Video: Bodyswing tekniikka, sen hyödyt: https://www.bodyswing.fi/post/bodyswingtekniikka-ja-sen-hyödyt

Käsiswing eroaa bodyswingistä periaatteiltaan merkittävästi. Käsiswingissä lyönti tehdään hartioilla ja käsillä, jossa niin käsien ja ranteiden kuin hartioiden ja mailankin  toiminta ennen osumaa, osumassa ja saatossa poikkeaa merkittävästi verrattuna bodyswingin vastaaviin toimintoihin. Käsivarsien, ranteiden ja hartioiden toiminnan kehittäminen on siis ykkösasia!  

Harjoitteet tehdään avatusta asennosta, eli jalkaterät ja lantio on jo hieman kääntyneenä kohti  lyöntisuuntaa. Tällöin lantio on jo valmiiksi avattu mailan heilahduksen tieltä, eikä sen toimintaan tarvitse erikseen keskittyä. On vaikeaa harjoitella kahta asiaa samaan aikaan. Eliminoidaan aluksi lantio pois. 

Ensimmäiseksi harjoitellaan käsivarsien ja  kyynärkulman, sekä ranteiden ja mailan vapautusta osumaan ja saattoon.  Oikeakätisillä oikea käsi johtaa toimintaa. Harjoitus tehdään korkeintaan puoliswingistä jolloin pystytään paremmin ajatuksella ohjaamaan tapahtumaa. 

https://youtu.be/YTPLkb6J5Bo  Harjoitus:  Vapautus 

https://youtu.be/T51HzOBqoGI  Harjoitus:  Saatto 

Tämän jälkeen harjoitellaan hartia-käsikolmion ja mailan yhteistoimintaa, synkronia, eli ylävartalon osumatekijöitä, ylävartalon vapautusta ja läpikiertoa loppuasentoon. Tämä harjoite tehdään lyhyehköllä taakseviennillä, kuitenkin kohtalaisen voimakkaasti vatsalihaksia kiertoon tehden. Avatusta alkuasennosta, jotta saattotehtävä sujuisi vaivattomasti lyöntiradalle.  Harjoitteessa voidaan toimia täydellä ranne- kyynärkulmalla, mutta se ei ole välttämätöntä, varsinkaan  jos se vaikeuttaa  hartioiden lyöntisuuntaan kiertämisen oppimista. 

Tämän jälkeen, edelleen puoliswingistä, siirrymme lantionkierron ja vatsankierron harjoituksiin.  Opettelemme kiertämään alavartaloa pitämällä päätä paikallaan hieman oikealla kääntyneenä, maila mahdollisimman pitkällä vartalon takana, oikea olkavarsi kyljessä kiinni, kyynärvarsi ylös taitettuna. Pikkuhiljaa totumme tunteeseen jossa alavartalo, lantio ja vatsa johtaa liikettä- kertyy lyöntisuuntaan osumahetkellä suoristuneelle tukijalalle, pidämme käsivarret kiinni ylävartalossa, pää hieman kallellaan, liikkumatta, mailan ollessa kaukana vartalon takana,  ja kas kummaa, vapautuskierron aiheuttaman keskipakovoiman vaikutuksesta oikean käden kyynärkulma  ja ranteet vapautuvat suoriksi, vapauttaen  mailan vauhdikkaasti osumaan ja saattoon! 

Harjoitukset: Vetoharjoitus, tehokkaampi ranne- kyynärkulman vapautus ja tasku kiertyy, lantionkiertoharjoitus.

Vasta tämän perusperiaatteen ymmärryksen – ja osaamisen jälkeen alamme viritellä vartaloa voimakkaampaan viritystilaan ja saamaan vartalon vapautukseen nopeutta, eli lähestymme täyttä backswingiä ja nopeampaa alavartalon toimintaa. Kokonaisuoritusta.

Kokonaisuoritus

Eli kiteytettynä, ensin opetellaan osumatekijät, käsivarsien toiminta, oikea osuma-tulokulma palloon, mailan vapautus osumaan ja saattoon, hartioiden kierrot ja osuma- asento avatusta asennosta. Vasta sen jälkeen siirrymme lantion ja alavartalon toiminnan opetteluun, niiden ajoitukseen, nopeuteen ja suuntaan, sekä kehon ja mailan vapautuksen yhteistoimintaan.  

Koska käsiswing ei perustu vartalon kierroista ja niiden mukana kulkevien käsivarsien, sekä ranne- kyynärkulmien vapautuksien kautta välittyvään mailan nopeus- ja tehomekanismiin, joudutaan opettelemaan täysin uusia asioita.

Bodyswing harjoitteiden tarkoituksena on oppia  yleistaitavuutta ja motoriikkaa, sekä kehonhallintaa, että toimia virheellisten tekotapojen poisoppimisen harjoitteina. Ne valmistavat samalla teknisesti vaativimpiin suorituksiin ja opettavat ymmärtämään ettei käsivarsilla tarvitse lyödä vauhdikkaasti saadakseen vauhtia mailan päähän, eikä siis käsivarsien tarvitse toimia nopeasti osumahetkellä.

Opettelun metodi: https://www.bodyswing.fi/post/bodyswingin-opetus-oppimismetodi

Opitaan ymmärtämään, että vartalonkierrolla , oikein ajoitetulla painonsiirrolla, oikeassa vaiheessa vapautetulla ranne-kyynärkulmalla, sekä suorilla osumakäsillä voi saada hyvän vauhdin mailaan, osumatarkkuutta palloon ja toistettavuutta lyöntiradalle päästöön. Lisäksi aletaan sisäistämään, ettei swing olekaan lyönti vaan kokonaisvaltainen liike, joka lähtee jaloista, lantiosta ja keskivartalosta, sekä miten vartalonkierron viritysten ja vapautusten kautta voi vauhtia välittyä mailaan.

Harjoitteiden tarkoitus on oppia ensin swingin keskeisimmät periaatteet ja  yksityiskohdat osa-alue kerrallaan. Opitaan kehon yksinkertaisia kiertoja, painonsiirtoa, mailan vapautusta osumaan, oikeaa osuma- asentoa, pään asentoa, pään pitämistä paikoillaan vartalon vapautus kierrossa, lantion ylöskiertoa jne…Sitten hiotaan kuntoon bodyswingin kokonaisuus, jossa kehon osat ja asennot ja maila liikkuvat tietyssä järjestyksessä ja ajoituksellisesti sulavaan ketjuna sekä rytmiltään hallittuna. 

Kaikki blogit: https://www.bodyswing.fi/blog

Tee kaikki harjoitteet keskittyneesti ja intensiivisesti. Näillä harjoitteilla pääset kohti oikeaa bodyswingiä ja poisopit vanhaa. Näitä harjoituksia voit harjoitella omin päin, turvallisesti ja tehokkaasti. 

Hyvää tulevaa vuotta ja parempaa pelaamista! 

Kaikki harjoitteet: https://www.bodyswing.fi/harjoitteet

Kurssi-/ yksityisvalmennus kesä 2021: Gogolf Megarange AirPort, Vantaa.

Opi Bodyswing kurssit: https://www.bodyswing.fi/shop 

Turkka Stenlund 

SF PGA Pro

LO, PO, GVT 

Head Pro

http://www.bodyswing.FI

http://www.proturkka.com