HARJOITTELUN METODI. MITEN RAKENNETAAN SWING? OPPIMISPROSESSI -/ TEKNIIKAN MUUTTAMINEN PAREMMAKSI PELAAJALLE JOLLA TAKANAAN PITKÄHKÖ PELAAJATAUSTA. AJATUKSIA UUDEN OPPIMISESTA.

Valmennuksen esittelyä.

Kun haluamme muuttaa, tai oppia uutta suoritusta, vaatii se lähes aina kädestä pitäen ohjausta, hyviä täsmäharjoitteita, selkeitä mielikuvia oikeasta suorituksesta, sekä välitöntä palautetta omasta kehittymisestä. Oman suorituksen näkeminen- ja tunteminen, sekä selkeät ja oikean suorituksen mielikuvat ovat oppimisen kannalta keskiössä.

Metodi ja harjoittelun kulku

”Koska vartaloswing on kokonaisuus, jossa jokainen liike, kehon osien ja vartalon toiminta pitää tukea toinen toisiaan sujuvassa liikeketjussa, on uuden oppimisen kannalta huomattavasti selkeämpää, tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa lähteä liikkeelle ikään kuin puhtaalta pöydältä. Rakentaa swing alusta loppuun asti, oikeiden harjoitteiden ja hyväksi koetun harjoitteluohjelman kautta!”

Mitä on Bodyswing?

Tekniikan sisään ajaminen lihasmuistiin

Ydinkohtien harjoittelu tehdään niihin suunnitelluilla täsmäharjoitteilla, kohta kerrallaan, hitaalla vauhdilla. Tämä siksi, että pystyisitte paremmin keskittymään kyseiseen tekniikan kohtaan ja sitä ajatuksella ohjaamaan. Tämä nopeuttaa huomattavasti vanhasta virheliikkeestä poisoppimista, mutta ennen kaikkea se nopeuttaa uuden tekniikan sisäistämistä ja sisäänajamista lihasmuistiin.  

Tärkeää on harjoittelujärjestys

Harjoittelun metodi kiteyttetynä : Aluksi keskitymme oikeaoppiseen ylävartalon toimintaan swingissä. Kun lyhyestä 1/2 backswingistä kierto osumaan ja painonsiirtoon, sekä saattokiertoon lyöntiradalla on opittu, harjoitellaan käsivarsien, ranteiden ja mailan vapauttamista osumaan ja saattoon. Vasta tämän jälkeen harjoitteluun lisätään mukaan tehostamispainotukset, kuten pidemmälle kierretty Backswingin lataus ja nopeampi lantionkierto, sekä tehokkaampi jalkojen ponnistus osumaan. Tällä ”tyvestä latvaan” -harjoittelun kehittelymenetelmällä ja tarkkanäköisellä, henkilökohtaisella valmennuksella olemme saaneet aikaan huikeaa, henkilökohtaista kehitystä.

Jotta pääsisimme hyvään ja kestävään lopputulokseen oppimisprosessin kesto pitäisi olla vähintään 6 kuukautta. 10-25 ohjattua harjoitusta, riippuen oppilaan lähtötasosta ja opetettavien asioiden- ja toimintojen määrästä. Rajaton määrä omaa harjoittelua, kuivaharjoitukset, liikkuvuus- lihaskuntoharjoitukset, mielikuvaharjoitukset, peiliharjoitukset- itseohjaaminen, palloharjoitukset jne..

• Harjoittelu tehdään swingissä osa- alueittain harjoitteiden kautta. Harjoitteita on lukuisia ja niistä valikoituu oppilaalle sopivimmat ja hänelle tehokkaimmat.

• Harjoitteet ja osa-alueet harjoitellaan tietyssä järjestyksessä. Ottaen huomioon liikeketjun syy- seuraussuhteet ja oppilaan lähtötilanne. Tämä nopeuttaa huomattavasti kokonaisuuden kehittymistä.

• Harjoitteet opetellaan rauhassa, kädestä pitäen avustuksella. Samalla tulet ymmärtämään mitä ja miksi mitäkin tehdään.

 • Kädestä pitäen avustusta on runsaasti, jotta tunnistaisit paremmin miltä kehossasi- tai kehon osissa oikea suoritus tuntuu.

• Harjoiteessa on helpompi keskittyä juuri siihen ongelmakohtaan- tai kehityskohtaan jota halutaan muuttaa paremmaksi.

• Harjoitteita – harjoiteliikkeitä tehdään ensin hyvin hitaalla vauhdilla ja keskittyneesti. Myös ilman palloa, kuivaharjoituksina. Kun tehtävä on opittu vauhtia voidaan lisätä ja liikelaajuuksia kasvattaa.

 • Kun osa- alue harjoitteet – tekniikan ydinkohdat on opittu yhdistyvät ne kokonaisuoritukseksi.

• Harjoituksissa on jatkuva videovalvonta- kontrolli. Saat siis jatkuvaa ja välitöntä palautetta omasta kehittymisestäsi videolta. Tämä on erittäin tehokasta oppimisen kannalta.

• Kertausta on paljon, jotta sisäistyminen tapahtuisi nopeammassa tahdissa.

Katso muita Ydinharjoitteita joita käytämme valmennuksessa:https://www.youtube.com/playlist?list=PLnVS85PmsUxmnTo4Gz5UTn20Jdu4pbpce

Golfin tekniikka harjoitteita ( 10 kpl ) YouTube kanavallani.

YouTube kanavaltani löytyy myös lukuisia tukiharjoitteita: liikkuvuus ja lihaskunto.