Monesti olen kuullut, varsinkin pitkään pelanneiden pelaajien suusta, että tekniikan muuttaminen on täysin mahdoton juttu.

Totta, swingin muuttaminen on hankalaa. Varsinkin jos on pitkään harrastanut ja jos on ollut vielä kovasti ahkera harjoittelija. Muutosprosessi vaatii kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä, aikaa ja hyvin pikkutarkkaa ja keskittynyttä harjoittelua.

Kokemuksesta tiedän, että jos tietty liike, tapa tehdä on harjoiteltu lihasmuistiin, aivojen muistikeskukseen, jää se sinne melko pysyvästi. Poisharjoittelu, poisoppiminen – ja samalla uuden liikkeen  tilalle omaksuminen kohtuullisella harjoitusmäärällä- ja aikataulussa vaatii onnistuakseen monia toimintoja, harjoitteita ja siihen erikseen suunnitellun harjoittelumetodin.

Usein tarvitaan runsaasti kädestä pitäen ohjausta, suorituksien videokuvaamista, välitöntä palautetta ja mielikuvia. Palautteita miltä suorituksesi näyttää, mikä meni oikein, mikä väärin. Pitää käydä läpi käytännössä miltä suoritus kehossa, tai kehon osissa tuntuu. Keskiössä ovat intensiiviset ja keskittyneet harjotteet ja harjoitteiden harjoittelujärjestys, sekä kuivaharjoitukset ja liikkuvuuteen liittyvät tukiharjoitteet

Muutosprosessissa auttaa valmentaja joka osaa motivoida ja kannustaa. Hyvä valmentaja omaa vuorovaikutustaitoja, on selkeä ja riittävän vaativa, johdonmukainen, sekä ymmärrettävä. Osaa yksinkertaistaa teorioita ja viedä niitä toteutettavaksi käytännön tasolle. Hyvä valmentaja hallitsee monia opettamisen metodeja, sekä pedagogiikan, psykologian ja didaktiikan perusteet. Oikea valmentaja tuntee anatomian, fysiologian ja yleisen urheiluvalmennuksen perusteet ja periaatteet.

Taitava valmentaja pystyy itse näyttämään miten oikea suoritus toteutetaan. Luonnollisesti osaavalla opettajalla on myös golfin tiedollinen, teoriaosaaminen huippuluokkaa. Oppilaan tavoitteissa onnistuva valmentaja osaa luoda vapautuneen ja turvallisen, sekä kannustavan ja tavoitteellisen ilmapiirin.

Tähän muutosprosessiin olen kouluttautunut ja erikoistunut. Se on ollut minun leipälajini jo pitkään, niin aktiiviharrastajien kuin kilpapeliinkin suuntautuneiden pelaajien parissa toimiessani.

Alla video jossa pohdin mm. uuden tekniikan sisäänajamisen prosessia, metodiopettamista ja harjoittelun systemaattisuutta.

Metodi ja harjoittelun kulku:

”Koska vartaloswing on kokonaisuus, jossa jokainen liike, kehon osien ja vartalon toiminta pitää tukea toinen toisiaan sujuvassa liikeketjussa, on uuden oppimisen ja virheiden poisoppimisen kannalta huomattavasti selkeämpää, tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa lähteä liikkeelle ikään kuin puhtaalta pöydältä. Rakentaa swing alusta loppuun asti, oikeiden harjoitteiden ja hyväksi koetun harjoitteluohjelman kautta!”

Tekniikan sisään ajaminen lihasmuistiin

Ydinkohtien harjoittelu tehdään niihin suunnitelluilla täsmäharjoitteilla, kohta kerrallaan, hitaalla vauhdilla. Tämä siksi, että pystyisitte paremmin keskittymään kyseiseen tekniikan kohtaan ja sitä ajatuksella ohjaamaan haluttuun suuntaan. Tämä nopeuttaa huomattavasti vanhasta virheliikkeestä poisoppimista, mutta ennen kaikkea se nopeuttaa uuden tekniikan sisäistämistä ja sisään ajamista lihasmuistiin.  

Mikäli aihe kiinnostaa katso lisää: https://proturkka.com/2019/09/25/swingin-muutosprosessi-ajatuksia-poisoppimisesta-ja-oppimisesta/

Tekniikan ydinkohtia harjoitellaan ensin hyvin hitaalla vauhdilla, jolloin pystyt paremmin ajatuksella kontrolloimaan harjoiteltavaa liikettä. Harjoituksissa pyrimme tekemään mahdollisimman paljon vain oikeita suorituksia, vaikka vain hitaalla vauhdilla tai kuivaharjoituksina. Keräämme niitä oikeita suorituksia lihasmuistiin ja samalla poistamme sieltä virheellistä toimintaa.”

Tärkeää on harjoittelujärjestys

Harjoittelun ja oppimisen metodi kiteyttetynä : Aluksi keskitymme oikeaoppiseen ylävartalon toimintaan swingissä. Kun lyhyestä 1/2 backswingistä kierto osumaan ja saattokiertoon lyöntiradalla on opittu, harjoitellaan käsivarsien, ranteiden ja mailan vapauttamista osumaan ja saattoon. Vasta tämän jälkeen harjoitteluun lisätään mukaan tehostamispainotukset, kuten pidemmälle kierretty Backswingin lataus ja nopeampi lantionkierto, sekä tehokkaampi painonsiirto. Tällä ”tyvestä latvaan” -harjoittelun kehittelymenetelmällä ja tarkkanäköisellä, henkilökohtaisella valmennuksella olemme saaneet aikaan huikeaa, henkilökohtaista kehitystä.

Jotta pääsisimme hyvään ja kestävään lopputulokseen muutosprosessin kesto pitäisi olla vähintään 6 kuukautta. 10-25 ohjattua harjoitusta, riippuen oppilaan lähtötasosta ja poisopittavien toimintojen määrästä. Rajaton määrä omaa harjoittelua ( kuivaharjoitukset, liikkuvuus- lihaskuntoharjoitukset, mielikuvaharjoitukset, palloharjoitukset jne…)

• Harjoittelu tehdään osa- alueittain harjoitteiden kautta. Harjoitteita on lukuisia ja niistä valikoituu oppilaalle sopivimmat ja hänelle tehokkaimmat

• Harjoitteet ja osa-alueet harjoitellaan tietyssä järjestyksessä. Syy-seuraussuhteet. Tämä nopeuttaa virheen poisoppimista.

• Harjoitteet opetellaan rauhassa, kädestä pitäen avustuksella.

• Samalla ymmärrät miksi mitäkin tehdään ja mielikuvasikin muuttuvat oikeaan suuntaan.

 • Kädestä pitäen avustusta on runsaasti, jotta oppisit tuntemaan kehossasi miltä oikea suoritus tuntuu.

• Harjoitteet ovat välttämättömiä poisharjoittelun – ja uuden toiminnan sisäistämisen kannalta.

• Harjoiteessa on helpompi keskittyä juuri siihen ongelmakohtaan jota halutaan muuttaa paremmaksi.

• Harjoitteita – harjoiteliikkeitä tehdään ensin hyvin hitaalla vauhdilla ja tunnustellen, hyvin keskittyneesti. Myös ilman palloa, kuivaharjoituksina. Kun tehtävä on opittu vauhtia voidaan lisätä.

 • Kun osa- alue harjoitteet on opittu yhdistetään ne kokonaisuudeksi ja swingin vauhtia voidaan asteittain lisätä.

• Harjoituksissa on jatkuva videovalvonta. Mikäli vanha virhe, tai joku ei toimi kuten pitäisi jatkamme ja kertaamme ongelmakohdan harjoittelua osa- alue harjoitteella. Saat siis jatkuvaa ja välitöntä palautetta omasta kehittymisestäsi videolta. Tämä on erittäin tehokasta.

• Kertausta on paljon. Täsmä poisharjoittelua on paljon.

Pikkuhiljaa etenemme kohti kokonaisuoritusta joka kestää normaalin ja jopa kovemman vauhdin.